คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการขอสินเชื่อรถมือสอง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการขอสินเชื่อรถมือสอง

1.ต้องดาวน์เท่าไร หรือใช้เงินออกรถเท่าไร

 ตอบ: โดยปกติแล้วทางสถาบันการเงินจะประเมิณราคากลางรถยนต์แต่ละรุ่นไว้แล้วและ พิจารณาการ%ดาวน์จากราคากลางตามเครดิตของผุ้ซื้อ

โดยเริ่มเต้นที่ประมาณ 5%ของราคากลาง ซี่งหลักเกณฑ์พิจารณาแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบันการเงิน 

          ค่าใช้จ่ายในการออกรถ โดยทั่วไป ประกอบไปด้วย 1.เงินดาวน์ 2.ค่าประกันภัย 3.ค่าโอน และค่าบริการการขอสินเชื่อ ซึ่งแต่ละสถาบันการเงินจะพิจารณาเงินดาวน์และค่าประกันภัยแตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้ว เงินออกรถเริ่มต้นที่ 2หมื่นบาท

                                                                                                                                                        

2.ฟรีดาวน์ได้ไหม และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆไหม

ตอบ: สามารถฟรีดาวน์ได้ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อมีประวัติเครดิตดี และเคยมีการผ่อนชำระสินเชื่ออื่นๆ รายได้ผู้ขอสินเชื่อเพียงพอต่อการผ่อนค่างวดรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการออกรถ ประกอบด้วย ค่าประกันภัย ค่าโอน และค่าบริการการขอสินเชื่อ โดยเริ่มต้นที่ประมาณ 2หมื่นบาท

                                                                                                                                                        

3.ติดบูโรออกรถได้ไหม และหากขอสินเชื่อไม่ผ่านคืนเงินมัดจำหรือไม่

ตอบ: ติดบูโรสามารถออกรถได้ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อมีประวัติผ่อนสินเชื่ออื่นๆล่าช้า และปัจจุบันผ่อนเป็นปกติแล้ว สามารถทำการขอสินเชื่อได้โดย จำเป็นต้องดาวน์ขั้นต่ำ 20%ของราคากลางที่สถาบันการเงินประเมิณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการออกรถ ประกอบด้วย ค่าประกันภัย ค่าโอน และค่าบริการการขอสินเชื่อ โดยเริ่มต้นที่ประมาณ 5หมื่นบาท

ตอบ: กรณีที่ขอสินเชื่อไม่ผ่าน ทางเรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อยื่นเอกสารและให้ข้อมูลเครดิตตรงกับความเป็นจริงครบถ้วน ก่อนยื่นขอสินเชื่อ โดยสามารถขอตรวจสอบเครดิตบูโรด้วยตนเองได้ที่ข้อมูลตามลิงค์นี้  กดเพื่อตรวจสอบเครดิตบูโรด้วยตนเอง

                                                                                                                                                        

4.ไม่มีสลิปเงินเดือนสามารถขอสินเชื่อได้ไหม

ตอบ: สามารถขอสินเชื่อได้ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อไม่มีสลิปเงินเดือน โดยสามารถใช้หนังสือรับรองการทำงานแทน หรือ เอกสารอ้างอิงรายได้ เช่นใบหักณที่จ่าย ใบเสร็จซื้อหรือขายสินค้า หรือ ใบขับขี่สาธารณะ หรือใบประกอบวิชาชีพอื่นๆ เป็นต้น ท่านสามารถแจ้งหน้าที่บริการไฟแนนซ์เกี่ยวกับรายได้และอาชีพได้เพื่อฝ่ายตรวจสอบสินเชื่อสามารถไปตรวจสอบได้

                                                                                                                                                       

5.ต้องการกู้ร่วมได้ไหม

ตอบ: ในกรณีที่รายได้ของผู้ขอสินเชื่อไม่เพียงพอต่อการผ่อนชำระ สามารถนำบุคคลมากู้ร่วมได้ โดยผู้ที่สามารถนำมากู้ร่วมได้นั้นประกอบไปด้วย สามี ภรรยา พ่อ แม่ พี่ น้อง หรือ บุตรที่อายุเกิน 20ปีบริบูรณ์แล้ว โดยรายได้รวมของผู้ขอสินเชื่อและผู้กู้ร่วมรวมกันทั้งหมด มากกว่า 3เท่าของยอดผ่อนต่อเดือน

                                                                                                                                                        

6.ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันได้ไหม

ตอบ: ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อมีรายได้เกิน2เท่าของค่างวดและเคยมีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่ออื่นๆดี สามารถขอสินเชื่อแบบไม่มีผู้ค้ำประกันได้ หรือ สามารถใช้ผู้กู้ร่วมแทนการค้ำประกันได้ในกรณี รายได้รวมเกิน 3เท่าของค่างวด โดยปกติ การกู้โดยไม่มีผู้ค้ำประกันจะกำหนดให้มีเงินดาวน์ 10%ขึ้นไปของราคากลาง

                                                                                                                                                        

7.อยู่ต่างจังหวัดจะออกรถได้ไหม

ตอบ: ผู้เชื่อซื้ออยู่ต่างจังหวัดสามารถขอสินเชื่อได้ในกรณีที่ไม่ได้พักหรือทำงานใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ท่านสามารถตรวจสอบเครดิตบูโรด้วยตนเอง ที่ลิงค์นี้  กดเพื่อตรวจสอบเครดิตบูโรด้วยตนเอง และแจ้งรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่บริการไฟแนนซ์ก่อนขึ้นมาขอสินเชื่อได้ผ่านทางไลน์ไอดี @pcccar

                                                                                                                                                        

8.อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว หรือค้าขายออกรถได้ไหม

ตอบ: สามารถขอสินเชื่อได้โดยสามารถใช้เอกสารอ้างอิงรายได้ เช่นใบหัก ณ ที่จ่าย ใบเสร็จซื้อหรือขายสินค้า หรือ ใบขับขี่สาธารณะ หรือใบประกอบวิชาชีพอื่นๆ เป็นต้น ท่านสามารถแจ้งหน้าที่บริการไฟแนนซ์เกี่ยวกับรายได้และอาชีพได้เพื่อฝ่ายตรวจสอบสินเชื่อสามารถไปตรวจสอบได้ โดยผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีสมุดบัญชีที่มีการเดินบัญชีอย่างน้อย 6 เดือน และอายุงานเกิน 1 ปีขึ้นไป หรือท่านสามารถหาผู้กู้ร่วมและผู้ค้ำประกันเพื่อให้ง่ายในการขออนุมัติสินเชื่อ

                                                                                                                                                        

9.ดอกเบี้ยเท่าไร ผ่อนเดือนเท่าไร

ตอบ: อัตราดอกเบี้ยของรถยนต์มือสอง นั้นขึ้นกับ ระยะเวลาที่ผ่อน ปีจดทะเบียนของรถยนต์ และประเภทของรถยนต์ โดยท่านสามารถคำนวณ ยอดผ่อนต่อเดือนได้ โดยการกดลิงค์เพื่อคำนวณด้วยตนเอง  คำนวณยอดผ่อนด้วยตนเอง

                                                                                                                                                        

10.ใช้เอกสารอะไรบ้างในการขอสินเชื่อ 

ตอบ: เอกสารโดยทั่วไปที่ใช้ในการขอสินเชื่อสำหรับทุกอาชีพ คือ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดธนาคารที่มีรายได้เข้า แผนที่ที่พักปัจจุบัน และที่ทำงานปัจจุบัน และเอกสารรับรองรายได้หรือยืนยันรายได้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ลิงค์ เอกสารที่ใช้สำหรับการขอสินเชื่อ